#polimaty

4 wpisów
18 K
#polimaty
x
Jak się uczyć?
Z
ulubiony link odpisz
15 K
#polimaty
x
Co słyszą głusi?
Z
ulubiony link odpisz
17 K
#polimaty
x
Na co umarła Mona Lisa?
Z
ulubiony link odpisz
25 K
#polimaty
x
Z szablą na niemieckie czołgi?
Z
ulubiony link odpisz